Programm

Tugevas Võrus on turvaline kodutee. Meil on, mida kaitsta. Reformierakond
 • rajab 10 km uusi kergliiklusteid, korrastab peatänavad ja sissesõidud.
 • loob lasteasutuste juurde turvalised peatumisalad ning paigaldab vilkuvad ülekäigurajad.
 • väldib tänavate pikki sulgemisi, rakendab teede sulgemise maksu.
 • hakkab tänavaid hooldama ainult avaliku teedehoolduskava alusel.
 • rajab Võrru kriisireageerimise kompetentsikeskuse ning edendab tsiviilmilitaarkoostööd.
Tugev Võru on tark ja ettevõtlik. Reformierakond
 • toob Võrru IT Kolledži filiaali ning rajab kaugtöökeskuse.
 • leiab investorid veekeskuse rajamiseks.
 • muudab raamatukogu kaasaegseks multifunktsionaalseks keskuseks.
 • optimeerib linna allasutuste tööd, vähendab bürokraatiat ning tagab Euroopa kiireima asjaajamise.
 • loob linnavalitsuse juurde ettevõtjaid koondava nõukogu.
Tugevas Võrus on terved ning rõõmsad inimesed. Reformierakond
 • loob Võrru tervise- ja sotsiaalteenuseid pakkuva perekeskuse.
 • innustab koostöös Tartu Ülikooli ja Terviseametiga noori perearste Võrru tulema.
 • hakkab korraldama vanavanemate nädalat ning loob seenioride ümarlaua.
 • avab arutelu koolipäeva alguse hilisemaks muutmiseks, soodustab koolide ja huviringide koostööd.
 • korrastab Kesklinna Kooli ja lasteaiad.
Tugev Võru hindab Sinu vaba aega ning Meie pärandit. Reformierakond
 • taastab ajaloolise Seminari väljaku ja aitab korrastada vanu puithooneid.
 • viib Võru tagasi Kagu-Eesti kultuuripealinnaks, toob Võrru sümfooniaorkestri suvekontserti ning hakkab korraldama Kreutzwaldi festivali.
 • alustab läbirääkimisi Vana-Võrumaa liitmiseks, mille halduskeskuseks kujuneks Võru linn.
 • loob kaasava eelarve, kus linnakodanik saab otsustada raha kasutamise üle.
 • loob Koreli äärde mängulinnaku ja miniloomaaia, korrastab võrkpalli pargiväljakud, rajab Tamula äärde linnuvaatlustorni.