Toome noored Võrru tagasi

Mul on plaan. Jagan seda teiega. Enne kui asja kallale asume, kirjutan selle pisut lahti.

 • 16- kuni 28aastaseid  noori on Eestis 19% elanikkonnast ning üle 65aastaseid 21%.
 • 10 aasta pärast on vastavad protsendid suurusjärgus 12% ja 25%.

Rahvastik vananeb ning pensioniealiste osakaal tõuseb kiirelt. Linnades väljaspool Tartut ja Tallinnat vananeb rahvastik veel kiiremini.

Kohalike omavalitsuste tulubaas sõltub suures osas tööl käivate inimeste tulumaksulaekumisest. Rahvastiku vananemine tingib situatsiooni, kus teenuseid vaja osutada, kuid raha laekub iga aastaga proportsionaalselt järjest vähem.

Võrumaal tööd tegevad noored eelistavad elada eramutes, mis tihti asuvad väljaspool linna piire. See tingib olukorra, kus hüvesid tarbitakse küll linnas, kuid tulumaks makstakse teise omavalitsusse. Antud situatsioon pärsib Võru kui Kagu-Eesti tõmbekeskuse arengut ning seab piirid avalike teenuste pakkumiseks.

Ebapiisavad avalikud teenused ning sobivate töökohtade puudus sunnivad noori Võrust lahkuma ning siia mitte naasma. Meil puudub piisav maine ning edulood, et siia tulla tahetaks.

Suurima osakaalu Võru linna rahvastikust moodustavad pensionärid. See tähendab ka seda, et järjest vähem tegeletakse noortega ning järjest vähem omatakse linnajuhtide poolt visiooni, kuidas noortele Võrus jätkusuutlikku tulevikku tagada.

See pilt ei ole tulevikku vaadates kaunis. Ta on äärmiselt kole, kuid on võimalik seda muuta. Pakun narratiivi, mis võib tunduda utoopiana, kuid minu siht sinna jõuda. See võiks olla kõikide võrukate ühine siht. Siit tuleb 12 punkti.

 1. Võru maakond peaks liituma ühiseks suureks omavalitsuseks, mis suudab keskselt avalikke teenuseid pakkuda. Kaoks ära jabur teki sikutamine. Tulude ning kulude jaotus muutuks maakonna lõikes tasakaalustatumaks.
 2. Ühtne ning suur omavalitsus peaks looma turundusmeeskonna, mis tegeleb Võrumaa kui noortesõbraliku elukeskkonna tutvustamisega.
 3. Parandaks ühistransporti läbi jagamismajanduse. Kaotaksime ära kulukad maakonnaliinid ning asendaksime need mugavama ning kliendisõbralikuma sõidujagamisega.
 4. Peame loome Võrru büroo, kus võimalik tegeleda kaugtöö ning inkubatsiooniga. Büroos asuksid renditavad kontoriboksid ning lauad inimestele, kelle peakontor asub kusagil mujal.
 5. Ettevõtetele pakutaks tasuta mentorlust ning ärinõustamist. Hea turundusega on võimalik iga ettevõtte kasumeid mitmekordistada. Teadmiste ristkasutamine on investeering.
 6. Igas Võrumaa koolis toimiks ettevõtlusõpe ning reaalainetele pakutaks tuge rakenduslike valikainete näol.
 7. Noorte huvihariduse parem toetamine, sh treeneritele ning lasteaiakasvatajatele jätkusuutlikumate tingimuste loomine.
 8. Linnasüdames ning elamurajoonides vaba aja veetmise võimaluste parandamine. (lauatenniseväljakud, välijõusaalid, uisuväljakud, laste mänguväljakud, mini-arena’d, sh nende korrashoid, hooldamine ning valgustamine)
 9. Samuti on vaja kiirendada ehituslubade ning planeeringute menetlemise ning rakendamise kulgu.
 10. Võru inimeste turvatunde suurendamine on oluline. See sisaldaks turvakaamerate arvu suurendamiset ja kaasajastamist, ülekäiguradade valgustamist ning tänavalgustuse paremat reguleerimist.
 11. Võrus on aktiivsed pensionärid. Aitame neid paremini kaasata ning kogukonna ellu integreerida. See on meeletult suur, kuid kasutamata potentsiaal.
 12. Võrru on vaja kaasava eelarve loomist, kus mingi kindla protsendi kasutust eelarvest saab otsustada konkursi korras rahvas. Kaasamise parandamiseks tuleb suurendada ka kodanike informeeritust. Asumiseltsidel peavad olema paremad võimalused linnaelus kaasa rääkimiseks.

Iga inimene peab tundma, et ta on osa oma kogukonna identiteedist. Iga inimene tahab tunda, et teda on kellelegi vaja. Kui ta seda tunneb, ei taha ta lahkuda, kui isegi lahkub, siis jääb igatsema ning ehk tuleb kunagi tagasi.

14 Replies to “Toome noored Võrru tagasi”

  1. 400 euro eest tõesti ei tulda. Vaja on luua eeldused kõrgema palga ning lisandväärtusega töökohtade tekkeks.

  1. Tänan Teid. Värskeid ideid on Võrumaa edendamiseks vaja. Olen südamega asja juures.

  1. Kindlasti oleks vaja ka Põlva- ning Valgamaaga koostööd suurendada. 🙂 Lõuna-Eesti konkurentsivõime üldine kasv tuleks kogu regioonile kasuks.

 1. Kui neist punktidest millegagi alustada, siis alustaksin viimasega: kaasava eelarvega. Seda ideed saab kiiremini omavalitsustele maha müüa ning selle rakendamist saab kiiremini alustada. See on noorte siin hoidmisega selles suhtes kõige enam seotud, et noori on facebookis ja muidu internetis täiega palju ning seega oleks noorte osakaal kaasava eelarve veebipõhises hääletamises märksa suurem.

  1. Nõus, see on väga lihtsasti toestatav ning saaks koheselt selle poliitilise soovi korral ära teha. Kui inimesed hakkavad mõtlema, et kuidas Võrumaal elu paremaks muuta, siis elatakse südamega siinsele arengule ka kaasa.

 2. Selleks,et noored Võru linna jääksid,oleks vaja jõukohast üüriturgu või paindlikumat kodulanu süsteemi.Vaadake meie üüriturgu mis on pea olematu või ebanormaalselt kallis võrreldes palkadega,mida me siin teenime.Noortele peredele on vaja OMA KODU.

  1. Ma selles osas ei saa nõustuda. Üürihinnad on Võrus võrreldes suuremate linnadega pea olematud. Võrumaal üürisime kolmetoalist korterit saja euroga. Tallinnas peab maksma kehvemas asukohas oleva korteri eest 500 eurot. Kui võrdleme ka palku, siis Võrumaal jääb mediaannetopalka arvestades rohkem raha kätte.

 3. „Parandaks ühistransporti läbi jagamismajanduse. Kaotaksime ära kulukad maakonnaliinid ning asendaksime need mugavama ning kliendisõbralikuma sõidujagamisega.”
  Kas see mitte ei suurendaks ääremaastumist? Mõtled siinkohal luua uue kohaliku sõidujagamisteenuse või kasutada olemasolevaid (Taxify, Uber)? Pead sa tõesti tõenäoliseks, et pensionärid hakkaksid kasutama sõidujagamisteenust? Jagaks siis kõigile tasuta nutitelefonid ka?

  1. Peaksime looma omaette rakenduse või tegema hanke vastava rakenduse välja töötamiseks. Uuringud näitavad, et ca 10% juhtidest oleks valmis vastavat teenust osutama. Aga jah, kas nutitelefonid või siis looma ka graafikupõhise sõidujagamise.

 4. Võrus peaks olema rohkem töökohti 8-17ni, mitte põhirõhk töökohtadel mis töötavad 24/7. Pereinimestele see lihtsalt ei sobi.

  1. Nii see on. Kui suudame panna Võrumaal majanduse kasvama, liigume töötlevast tööstusest teenindava sektori suunas. See tähendakski vastavate töökohtade teket. Omavalitsuse võimuses on luua trende, rakendumine ning reaalsel tulemuse nägemine nõuab aastaid. Seetõttu ongi vaja koheselt alustada.

Leave a Reply to K Cancel reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *