Anti Haugas: Korras tänavad tõstavad kinnisvara väärtust

Võru linnas on aastaid edasi lükatud tähtsate magistraalide remonti – Räpina mnt, Vilja tänava, Jaama tänava seis muutub sealjuures päev-päevalt kehvemaks. Viimase vindi peal on Männiku ning mitmed pisemad tänavad. Kogu investeering läheks sõltuvalt mahust maksma 3-4 miljonit eurot. Tegemist on suure summaga, kuid pangem asjad perspektiivi.

Lisaks linnakodanike vara, autode, säästmisele parandavad korras peatänavad külastatavust. Suureneb turismi osakaal, korras tänavate ääres hakkab jõudsamalt arenema ettevõtlus, tõuseb märkimisväärselt kruntide hind ning kogu magalapiirkonna korterite väärtus.

Konsolideeritult vaadeldes on iga tänava korda tegemine linna jaoks rahaline võit – kui jõuaks on kodanik, siis jõukas on linn. Tänavate remont on üks lihtsamaid mooduseid linna väärtuse kasvatamiseks. Kas tänavate remont on ikkagi raha betooni pumpamine, pigem mitte. Kuna tegemist on investeerimisega, kehtib ka siin printsiip – mida varem seda teha, seda tulusamaks kujuneb pikas plaanis.

Mitmed tänavad on Võrus planeeritud militaarsetel põhjustel ebaloomulikult laiaks, näiteks Vilja tänava saab muuta pea kaks korda kitsamaks. Kõrvale mahuks haljasriba ning ka rattatee.

Vältimaks rumalusi ning ühekordseid lahendusi, peame linnas sisse viima mõned lihtsad printsiibid. Esiteks, tänavaid tuleb hooldada vaid konkreetselt paika pandud avaliku teedehoolduskava alusel. Sellest peab kinni pidama! Teiseks, linna tänavaid ei tohi parandada tõrva ja labidaga, aukudega piirkond tuleb välja freesida ning uuesti asfaltiga katta. Soojadest talvedest üle jäänud teedehooldusraha ei tohi kasutatud poolikuteks lahendusteks ehk n.ö aukude lappimiseks.

Korras teed ja tänavad koos kõnni- ning jalgrattateedega on võrdne investeering kõikidesse linnakodanikesse, lisaks ka turvalisusesse. See peab olema üks omavalitsuse esmaseid ülesandeid!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *