Ootan Teie mõtteid!

Kandideerin 2017nda aasta valimistel Võru linnas. Koostame programmi ning ootan ka Sinu ideid, kuidas teha Võru linna elu paremaks. Luban, et ei vaata ühelegi ideele läbi sõrmede. Annan kindlasti tagasisidet ning endapoolse nägemuse, millisel määral saaksime Sinu plaani realiseerida. Parima tulemuse saavutab vaid kõiki linnaelanikke kaasates.

Üldiselt lähtun programmi koostamisel probleemide tuvastamisest ning neile edasiviiva lahenduse leidmisest. Panen näidisena kirja kolm probleemi. Koheselt endapoolset lahendust siia ei kirjuta, see tõmbaks loovust koomale.

Postituse kommentaarides olen avatud ka debatiks/mõttevahetuseks.

  1. Rahvastiku arvu vähenemine, negatiivne rändesaldo

Võru linna rahvaarv on pidevas languses. Pole leitud stiimuleid väljarände pidurdamiseks. Eelkõige lahkub Võrust tööealine elanikkond. Märkimisväärselt suureneb eakate osakaal. See tähendab jätkuvat sotsiaalkulude kasvu. Samaaegselt moodustab füüsilise isiku tulumaks iga aastaga üha väiksema osa linna tuludest. Muutume sõltuvaks riigipoolsetest toetustest ning kaob investeerimisvõimekus.

  1. Kõrgepalgaliste töökohtade ning turule vastava tööjõu nappus

Võru linna ettevõtete keskmine struktuur on võrdlemisi madala lisandväärtuse loomega. See tingib olukorra, kus ei suudeta töölistele maksta Eesti ning Euroopa mõistes konkurentsivõimelist töötasu. Ühtlasi on probleeme ka oskustööjõu olemasoluga. Kutse kätte saanud linnakodanikud suunduvad tööle teistesse piirkondadesse. Üldjuhul puuduvad linnas ka tasemel tingimused kaugtööga tegelemiseks.

  1. Noorte vaba aja veetmise võimaluste nappus

Võru linna noored lahkuvad tihti põhjendusega, et „siin pole miskit teha“. Mõnes mõttes vastab see tõele. Võrreldes mitmete teiste linnadega on tublisti arenguruumi. Liialt vähe on mõeldud noorema põlvkonna tahtele. Ootame mõtteid, kuidas muuta noorte elu põnevamaks ning rohkem väljakutseid pakkuvamaks.

Kontakt:

antihaugas@gmail.com

59004616

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *