Toome Võrru IT Kolledži filiaali

Mis eristab Kagu-Eesti keskust Rakverest, Viljandist, Kuressaarest, Narvast, Kohtla-Järvest, Pärnust? Üks suuri erinevusi on kõrgkooli filiaali puudumine.

Tänasel päeval on kõrgkooli Võrru toomine reaalsem kui kunagi varem. Õpivõimalused on e-riigis muutnud üha kättesaadavamaks. Õpivormidest pakutakse järjest rohkem ka tsükli- ning kaugõpet. Suur osa loengutest ja ainetest on läbitavad veebikeskkonnas.

Me peame tooma Võrru It Kolledži filiaali.

Pelgalt 15-20 õppuri Võrru toomine looks siia võimalused IKT kogukonna tekkeks. Omavalitsusel on siinkohal tähtis õlg alla panna. Keskmine itimees maksab kohalikule omavalitsuse tulumaksu 11 korda rohkem kui miinimumpalka saav töötaja. Pikas plaanis on tegemist linna tulu kasvatava projektiga.

Võru linna on aastakümneid tuntud tugeva matemaatilise hariduse poolest. See on eeldus. Lisaks Võrumaa õppuritele saaksime õpet pakkuda kogu regioonile. Positiivset mõju avaldaks kõrgkooli filiaal ka migratsioonile.

Kõrgkooli loomise järel on võimalik Võrru tuua välisinvestoreid, kes saavad õppuritele tööd pakkuda. Tegemist on väga reaalse võimalusega. It-sekotris valitseb juba aastaid suur tööpuudus.

Me peame stimuleerima IKT arengut. Jõudes teatud punkti hakkab antud sektor end ise taastootma.